Print

Belgenin tamamını varsayılan yazıcıya yazdırır.

public void Print(PrintSaveOptions options)
ParametreTipTanım
optionsPrintSaveOptionsYazdırma seçenekleri.

Ayrıca bakınız


Print()

Belgenin tamamını varsayılan yazıcıya yazdırır.

public void Print()

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini kullanarak tüm belgeyi belirtilen yazıcıda yazdırın.

public void Print(string printerName)
ParametreTipTanım
printerNameStringYazıcının adı.Null olabilir

Notlar

YazıcıAdı Null veya boş ise, varsayılan yazıcı kullanılacaktır.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini kullanarak tüm belgeyi belirtilen yazıcıda yazdırın.

public void Print(string printerName, PrintSaveOptions options)
ParametreTipTanım
printerNameStringYazıcının adı.Null olabilir
optionsPrintSaveOptionsYazdırma seçenekleri.

Notlar

YazıcıAdı Null veya boş ise, varsayılan yazıcı kullanılacaktır.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini kullanarak belgeyi belirtilen yazıcı ayarlarına göre yazdırır.

public void Print(PrinterSettings printerSettings, PrintSaveOptions options)
ParametreTipTanım
printerSettingsPrinterSettingsKullanılacak yazıcı ayarları.
optionsPrintSaveOptionsYazdırma seçenekleri.

Notlar

System.Drawing.Printing.PrinterSettingsobject yazdırılacak yazıcıyı, yazdırılacak sayfa aralığını ve diğer seçenekleri belirtmenize olanak tanır.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini kullanarak belgeyi belirtilen yazıcı ayarlarına göre yazdırır.

public void Print(PrinterSettings printerSettings)
ParametreTipTanım
printerSettingsPrinterSettingsKullanılacak yazıcı ayarları.

Notlar

System.Drawing.Printing.PrinterSettingsobject yazdırılacak yazıcıyı, yazdırılacak sayfa aralığını ve diğer seçenekleri belirtmenize olanak tanır.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini ve bir belge adını kullanarak belgeyi belirtilen yazıcı ayarlarına göre yazdırır.

public void Print(PrinterSettings printerSettings, string documentName, PrintSaveOptions options)
ParametreTipTanım
printerSettingsPrinterSettingsKullanılacak yazıcı ayarları.
documentNameStringBelgeyi yazdırırken görüntülenecek belge adı (örneğin, bir yazdırma durumu iletişim kutusunda veya yazıcı kuyruğunda).
optionsPrintSaveOptionsYazdırma seçenekleri.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü yok) yazdırma denetleyicisini ve bir belge adını kullanarak belgeyi belirtilen yazıcı ayarlarına göre yazdırır.

public void Print(PrinterSettings printerSettings, string documentName)
ParametreTipTanım
printerSettingsPrinterSettingsKullanılacak yazıcı ayarları.
documentNameStringBelgeyi yazdırırken görüntülenecek belge adı (örneğin, bir yazdırma durumu iletişim kutusunda veya yazıcı kuyruğunda).

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü olmayan) yazdırma denetleyicisini ve bir belge adını kullanarak belgeyi yazdırır.

public void Print(string printerName, string documentName, PrintSaveOptions options)
ParametreTipTanım
printerNameStringYazıcının adı.Null olabilir
documentNameStringBelgeyi yazdırırken görüntülenecek belge adı (örneğin, bir yazdırma durumu iletişim kutusunda veya yazıcı kuyruğunda).
optionsPrintSaveOptionsYazdırma seçenekleri.

Ayrıca bakınız


Standart (Kullanıcı Arayüzü olmayan) yazdırma denetleyicisini ve bir belge adını kullanarak belgeyi yazdırır.

public void Print(string printerName, string documentName)
ParametreTipTanım
printerNameStringYazıcının adı.Null olabilir
documentNameStringBelgeyi yazdırırken görüntülenecek belge adı (örneğin, bir yazdırma durumu iletişim kutusunda veya yazıcı kuyruğunda).

Ayrıca bakınız