Save

Save(string, SaveFileFormat)

Diyagram verilerini dosyaya kaydeder.

public void Save(string filename, SaveFileFormat format)
ParametreTipTanım
filenameStringDosya adı.
formatSaveFileFormatSaveFileFormat dosya biçimini kaydedin.

Ayrıca bakınız


Save(Stream, SaveFileFormat)

Diyagram verilerini akışa kaydeder.

public void Save(Stream stream, SaveFileFormat format)
ParametreTipTanım
streamStreamAkış.
formatSaveFileFormatSaveFileFormat dosya biçimini kaydedin.

Ayrıca bakınız


Save(string, SaveOptions)

Belirtilen kaydetme seçeneklerini kullanarak belgeyi bir dosyaya kaydeder.

public void Save(string filename, SaveOptions options)
ParametreTipTanım
filenameStringDosya adı.
optionsSaveOptionsSaveOptionsdiyagram seçeneklerini kaydedin.

Ayrıca bakınız


Save(Stream, SaveOptions)

Belirtilen kaydetme seçeneklerini kullanarak diyagramı bir akışa kaydeder.

public void Save(Stream stream, SaveOptions options)
ParametreTipTanım
streamStreamAkış.
optionsSaveOptionsSaveOptionsdiyagram seçeneklerini kaydedin.

Ayrıca bakınız