Pens

Pens class

أقلام لجميع الألوان القياسية. لا يمكن توريث هذه الفئة.

public sealed class Pens

الخصائص

اسموصف
static AliceBlue { get; }يحصل على الأزرق أليسPen .
static AntiqueWhite { get; }يحصل على اللون الأبيض العتيقPen .
static Aqua { get; }يحصل على الماءPen .
static Aquamarine { get; }يحصل على الأكوامارينPen .
static Azure { get; }يحصل على اللازورديةPen .
static Beige { get; }يحصل على اللون البيجPen .
static Bisque { get; }يحصل على حساء الدسمPen .
static Black { get; }يحصل على اللون الأسودPen .
static BlanchedAlmond { get; }يحصل على اللوز المقشرPen .
static Blue { get; }يحصل على اللون الأزرقPen .
static BlueViolet { get; }يحصل على البنفسجي الأزرقPen .
static Brown { get; }يحصل على اللون البنيPen .
static BurlyWood { get; }يحصل على الخشب قوي البنيةPen .
static CadetBlue { get; }يحصل على المتدرب الأزرقPen .
static Chartreuse { get; }يحصل على الرسم البيانيPen .
static Chocolate { get; }يحصل على الشوكولاتةPen .
static Coral { get; }يحصل على المرجانPen .
static CornflowerBlue { get; }يحصل على ردة الذرة الزرقاءPen .
static Cornsilk { get; }يحصل على حرير الذرةPen .
static Crimson { get; }يحصل على اللون القرمزيPen .
static Cyan { get; }يحصل على اللون السماويPen .
static DarkBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق الغامقPen .
static DarkCyan { get; }يحصل على اللون السماوي الغامقPen .
static DarkGoldenrod { get; }يحصل على goldenrod الظلامPen .
static DarkGray { get; }الحصول على اللون الرمادي الغامقPen .
static DarkGreen { get; }الحصول على اللون الأخضر الداكنPen .
static DarkKhaki { get; }يحصل على الكاكي الداكنPen .
static DarkMagenta { get; }يحصل على اللون الأرجواني الداكنPen .
static DarkOliveGreen { get; }يحصل على زيتون أخضر غامقPen .
static DarkOrange { get; }يحصل على اللون البرتقالي الداكنPen .
static DarkOrchid { get; }يحصل على سحلية الظلامPen .
static DarkRed { get; }يحصل على اللون الأحمر الداكنPen .
static DarkSalmon { get; }يحصل على السلمون الداكنPen .
static DarkSeaGreen { get; }يحصل على اللون الأخضر الداكن للبحرPen .
static DarkSlateBlue { get; }الحصول على اللون الأزرق الداكنPen .
static DarkSlateGray { get; }الحصول على الرمادي الداكنPen .
static DarkTurquoise { get; }يحصل على اللون الفيروزي الغامقPen .
static DarkViolet { get; }يحصل على البنفسجي الداكنPen .
static DeepPink { get; }الحصول على اللون الوردي الغامقPen .
static DeepSkyBlue { get; }يحصل على السماء الزرقاء العميقةPen .
static DimGray { get; }الحصول على اللون الرمادي الخافتPen .
static DodgerBlue { get; }يحصل على الأزرق المراوغPen .
static Firebrick { get; }يحصل على الطوب الناريPen .
static FloralWhite { get; }يحصل على الأزهار البيضاءPen .
static ForestGreen { get; }الحصول على الغابة الخضراءPen .
static Fuchsia { get; }يحصل على ضارب الى الحمرةPen .
static Gainsboro { get; }يحصل على المكسبPen .
static GhostWhite { get; }يحصل على الشبح الأبيضPen .
static Gold { get; }يحصل على الذهبPen .
static Goldenrod { get; }يحصل على goldenrodPen .
static Gray { get; }يحصل على اللون الرماديPen .
static Green { get; }يحصل على اللون الأخضرPen .
static GreenYellow { get; }يحصل على اللون الأصفر الأخضرPen .
static Honeydew { get; }يحصل على المنPen .
static HotPink { get; }يحصل على اللون الوردي الساخنPen .
static IndianRed { get; }يحصل على اللون الأحمر الهنديPen .
static Indigo { get; }يحصل على النيليPen .
static Ivory { get; }يحصل على العاجPen .
static Khaki { get; }يحصل على الكاكيPen .
static Lavender { get; }يحصل على الخزامىPen .
static LavenderBlush { get; }الحصول على أحمر الخدود الخزامىPen .
static LawnGreen { get; }يحصل على العشب الأخضرPen .
static LemonChiffon { get; }يحصل على شيفون الليمونPen .
static LightBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق الفاتحPen .
static LightCoral { get; }يحصل على الشعاب المرجانية الخفيفةPen .
static LightCyan { get; }يحصل على ضوء سماويPen .
static LightGoldenrodYellow { get; }يحصل على الضوء الأصفر الذهبيPen .
static LightGray { get; }يحصل على اللون الرمادي الفاتحPen .
static LightGreen { get; }يحصل على الضوء الأخضرPen .
static LightPink { get; }يحصل على اللون الوردي الفاتحPen .
static LightSalmon { get; }يحصل على سمك السلمون الخفيفPen .
static LightSeaGreen { get; }يحصل على ضوء البحر الأخضرPen .
static LightSkyBlue { get; }يحصل على ضوء أزرق سماويPen .
static LightSlateGray { get; }الحصول على اللون الرمادي الفاتحPen .
static LightSteelBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق الفولاذي الفاتحPen .
static LightYellow { get; }يحصل على الضوء الأصفرPen .
static Lime { get; }يحصل على الجيرPen .
static LimeGreen { get; }يحصل على الجير الأخضرPen .
static Linen { get; }يحصل على الكتانPen .
static Magenta { get; }يحصل على اللون الأرجوانيPen .
static Maroon { get; }يحصل على اللون العنابيPen .
static MediumAquamarine { get; }يحصل على الزبرجد المتوسطPen .
static MediumBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق المتوسطPen .
static MediumOrchid { get; }يحصل على السحلية المتوسطةPen .
static MediumPurple { get; }يحصل على اللون الأرجواني المتوسطPen .
static MediumSeaGreen { get; }يحصل على البحر المتوسط الأخضرPen .
static MediumSlateBlue { get; }الحصول على اللون الأزرق الداكن المتوسطPen .
static MediumSpringGreen { get; }يحصل على أخضر ربيعي متوسطPen .
static MediumTurquoise { get; }يحصل على اللون الفيروزي المتوسطPen .
static MediumVioletRed { get; }يحصل على اللون الأحمر البنفسجي المتوسطPen .
static MidnightBlue { get; }يحصل على أزرق منتصف الليلPen .
static MintCream { get; }يحصل على كريم النعناعPen .
static MistyRose { get; }يحصل على الوردة الضبابيةPen .
static Moccasin { get; }يحصل على الخفPen .
static NavajoWhite { get; }يحصل على لون نافاجو الأبيضPen .
static Navy { get; }يحصل على البحريةPen .
static OldLace { get; }يحصل على الدانتيل القديمPen .
static Olive { get; }يحصل على الزيتونPen .
static OliveDrab { get; }يحصل على زيت الزيتون الباهتPen .
static Orange { get; }يحصل على اللون البرتقاليPen .
static OrangeRed { get; }يحصل على اللون الأحمر البرتقاليPen .
static Orchid { get; }يحصل على السحليةPen .
static PaleGoldenrod { get; }يحصل على ذهبي شاحبPen .
static PaleGreen { get; }يحصل على اللون الأخضر الباهتPen .
static PaleTurquoise { get; }يحصل على اللون الفيروزي الباهتPen .
static PaleVioletRed { get; }يحصل على اللون البنفسجي الباهتPen .
static PapayaWhip { get; }يحصل على سوط الباباياPen .
static PeachPuff { get; }يحصل على نفخة الخوخPen .
static Peru { get; }يحصل على بيروPen .
static Pink { get; }يحصل على اللون الورديPen .
static Plum { get; }يحصل على البرقوقPen .
static PowderBlue { get; }يحصل على مسحوق أزرقPen .
static Purple { get; }يحصل على اللون الأرجوانيPen .
static Red { get; }يحصل على اللون الأحمرPen .
static RosyBrown { get; }يحصل على اللون البني الورديPen .
static RoyalBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق الملكيPen .
static SaddleBrown { get; }يحصل على السرج البنيPen .
static Salmon { get; }يحصل على السلمونPen .
static SandyBrown { get; }يحصل على اللون البني الرمليPen .
static SeaGreen { get; }تحصل على مياه البحر الخضراءPen .
static SeaShell { get; }تحصل على قذيفة البحرPen .
static Sienna { get; }يحصل على سييناPen .
static Silver { get; }تحصل على الميدالية الفضيةPen .
static SkyBlue { get; }تحصل على السماء الزرقاءPen .
static SlateBlue { get; }الحصول على الأزرق الداكنPen .
static SlateGray { get; }الحصول على الرمادي الداكنPen .
static Snow { get; }يحصل على الثلجPen .
static SpringGreen { get; }يحصل على الربيع الأخضرPen .
static SteelBlue { get; }يحصل على اللون الأزرق الفولاذيPen .
static Tan { get; }يحصل على السمرةPen .
static Teal { get; }يحصل على البط البريPen .
static Thistle { get; }يحصل على الشوكPen .
static Tomato { get; }يحصل على الطماطمPen .
static Transparent { get; }يحصل على ملف شفافPen .
static Turquoise { get; }يحصل على اللون الفيروزيPen .
static Violet { get; }يحصل على البنفسجيPen .
static Wheat { get; }يحصل على القمحPen .
static White { get; }يحصل على اللون الأبيضPen .
static WhiteSmoke { get; }يحصل على الدخان الأبيضPen .
static Yellow { get; }يحصل على اللون الأصفرPen .
static YellowGreen { get; }يحصل على اللون الأخضر الأصفرPen .

أنظر أيضا