Enum CompositingQuality

CompositingQuality enumeration

Καθορίζει το επίπεδο ποιότητας που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη σύνθεση.

public enum CompositingQuality

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
Invalid-1Μη έγκυρη ποιότητα.
Default0Προεπιλεγμένη ποιότητα.
HighSpeed1Υψηλή ταχύτητα, χαμηλή ποιότητα.
HighQuality2Σύνθεση υψηλής ποιότητας, χαμηλής ταχύτητας.
GammaCorrected3Χρησιμοποιείται διόρθωση γάμμα.
AssumeLinear4Υποθέστε γραμμικές τιμές.

Δείτε επίσης