Class GraphicsContainer

GraphicsContainer class

Αντιπροσωπεύει τα εσωτερικά δεδομένα ενός κοντέινερ γραφικών. Αυτή η κλάση χρησιμοποιείται κατά την αποθήκευση της κατάστασης ενόςGraphics αντικείμενο χρησιμοποιώντας τοBeginContainer καιEndContainer μέθοδοι. Αυτή η κλάση δεν μπορεί να κληρονομηθεί.

public sealed class GraphicsContainer

Δείτε επίσης