Class PrinterResolution

PrinterResolution class

Αντιπροσωπεύει την ανάλυση που υποστηρίζεται από έναν εκτυπωτή.

public class PrinterResolution

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
PrinterResolution()Ο προεπιλεγμένος κατασκευαστής.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
X { get; set; }Λαμβάνει ή ρυθμίζει την οριζόντια ανάλυση του εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα.
Y { get; set; }Λαμβάνει ή ρυθμίζει την κάθετη ανάλυση του εκτυπωτή, σε κουκκίδες ανά ίντσα.

Δείτε επίσης