Class PropertyItem

PropertyItem class

Merangkum properti metadata untuk disertakan dalam file gambar. Tidak dapat diwariskan.

public sealed class PropertyItem

Properti

NamaKeterangan
Id { get; set; }Mendapat atau menyetel ID properti.
Len { get; set; }Mendapat atau menyetel panjang (dalam byte) fileValue Properti.
Type { get; set; }Mendapat atau menetapkan bilangan bulat yang menentukan jenis data yang terkandung dalamValue properti.
Value { get; set; }Mendapat atau menetapkan nilai item properti.

Lihat juga