Class Metered

Metered class

Biedt methoden om gemeten sleutel in te stellen.

public sealed class Metered : IDisposable

Constructeurs

NaamBeschrijving
Metered()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetMetered klasse.

methoden

NaamBeschrijving
Dispose()Voert door de toepassing gedefinieerde taken uit die verband houden met het vrijmaken, vrijgeven of resetten van onbeheerde bronnen.
SetMeteredKey(string, string)Stelt gemeten publieke en private sleutel in
static GetConsumptionCredit()Krijgt consumptietegoed.
static GetConsumptionQuantity()Krijgt de bestandsgrootte van het verbruik.

Voorbeelden

In dit voorbeeld wordt geprobeerd een gemeten openbare en privésleutel in te stellen

[C#]

Metered matered = new Metered();
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");


[Visual Basic]

Dim matered As Metered = New Metered
matered.SetMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey")

het component jar-bestand:

Metered matered = new Metered();
matered.setMeteredKey("PublicKey", "PrivateKey");

Zie ook