Class GraphicsContainer

GraphicsContainer class

Vertegenwoordigt de interne gegevens van een grafische container. Deze klasse wordt gebruikt bij het opslaan van de status van eenGraphics object met behulp van deBeginContainer EnEndContainer methodes. Deze klasse kan niet worden geërfd.

public sealed class GraphicsContainer

Zie ook