Class ColorMatrix

ColorMatrix class

Definieert een 5 x 5 matrix die de coördinaten voor de RGBA-ruimte bevat. Verschillende methoden van deImageAttributes klasse past afbeeldingskleuren aan met behulp van een kleurenmatrix. Deze klasse kan niet worden overgenomen.

public sealed class ColorMatrix

Constructeurs

NaamBeschrijving
ColorMatrix()Initialiseert een nieuw exemplaar van hetColorMatrix klasse.
ColorMatrix(float[][])Initialiseert een nieuw exemplaar van hetColorMatrix klasse met behulp van de elementen in de specific matrixnewColorMatrix .

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Item { get; set; }Haalt of plaatst het element op de gespecificeerde rij en kolom in deColorMatrix .
Matrix00 { get; set; }Haalt of zet het element op de 0 (nul) rij en 0 kolom hiervanColorMatrix .
Matrix01 { get; set; }Haalt of zet het element op de 0 (nul) rij en eerste kolom hiervanColorMatrix .
Matrix02 { get; set; }Haalt of zet het element op de 0 (nul) rij en tweede kolom hiervanColorMatrix .
Matrix03 { get; set; }Haalt of zet het element op rij 0 (nul) en derde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix04 { get; set; }Haalt of zet het element op rij 0 (nul) en vierde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix10 { get; set; }Haalt of zet het element op de eerste rij en 0 (nul) kolom hiervanColorMatrix .
Matrix11 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de eerste rij en eerste kolom hiervanColorMatrix .
Matrix12 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de eerste rij en tweede kolom hiervanColorMatrix .
Matrix13 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de eerste rij en derde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix14 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de eerste rij en vierde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix20 { get; set; }Haalt of zet het element op de tweede rij en 0 (nul) kolom hiervanColorMatrix .
Matrix21 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de tweede rij en eerste kolom hiervanColorMatrix .
Matrix22 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de tweede rij en tweede kolom hiervanColorMatrix .
Matrix23 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de tweede rij en derde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix24 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de tweede rij en vierde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix30 { get; set; }Haalt of zet het element op de derde rij en 0 (nul) kolom hiervanColorMatrix .
Matrix31 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de derde rij en eerste kolom hiervanColorMatrix .
Matrix32 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de derde rij en tweede kolom hiervanColorMatrix .
Matrix33 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de derde rij en derde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix34 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de derde rij en vierde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix40 { get; set; }Haalt of zet het element op de vierde rij en 0 (nul) kolom hiervanColorMatrix .
Matrix41 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de vierde rij en eerste kolom hiervanT:.ColorMatrix .
Matrix42 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de vierde rij en tweede kolom hiervanColorMatrix .
Matrix43 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de vierde rij en derde kolom hiervanColorMatrix .
Matrix44 { get; set; }Haalt of plaatst het element op de vierde rij en vierde kolom hiervanColorMatrix .

Zie ook