Class ColorPalette

ColorPalette class

Definieert een reeks kleuren waaruit een kleurenpalet bestaat. De kleuren zijn 32-bits ARGB-kleuren. Niet overerfbaar.

public sealed class ColorPalette

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Entries { get; }Krijgt een array vanColor structuren.
Flags { get; }Krijgt een waarde die aangeeft hoe de kleurinformatie in de reeks kleuren moet worden geïnterpreteerd.

Zie ook