PrinterResolution.PrinterResolution

PrinterResolution constructor

De standaard constructeur.

public PrinterResolution()

Zie ook