PrinterResolution.Y

PrinterResolution.Y property

Hiermee wordt de verticale printerresolutie opgehaald of ingesteld, in dots per inch.

public int Y { get; set; }

Winstwaarde

De verticale printerresolutie, in dots per inch.

Zie ook