Class PrintPageEventArgs

PrintPageEventArgs class

Biedt gegevens voor dePrintPage evenement.

public class PrintPageEventArgs

Constructeurs

NaamBeschrijving
PrintPageEventArgs()De standaard constructeur.

Eigenschappen

NaamBeschrijving
Graphics { get; }Krijgt deGraphics gebruikt om de pagina te schilderen.
HasMorePages { get; set; }Haalt of stelt een waarde in die aangeeft of een extra pagina moet worden afgedrukt.
PageSettings { get; }Haalt de pagina-instellingen op voor de huidige pagina.

Zie ook