Delegate Image.GetThumbnailImageAbort

Image.GetThumbnailImageAbort delegate

Biedt een callback-methode om te bepalen wanneer deGetThumbnailImage methode moet de uitvoering voortijdig annuleren.

public delegate bool GetThumbnailImageAbort();

Winstwaarde

Deze methode retourneert true als deze besluit dat deGetThumbnailImage methode moet de uitvoering voortijdig stoppen; anders retourneert het false.

Zie ook