Aspose.Drawing för .NET

Namnutrymmen

Namnutrymme Beskrivning
Aspose.Drawing Aspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.
System.Drawing DenDrawingnamnutrymme ger tillgång till GDI+ grundläggande grafikfunktioner. Mer avancerad funktionalitet finns iDrawing2D ,Imaging , ochText namnutrymmen.
System.Drawing.Drawing2D DenDrawing2D namnutrymme ger avancerad tvådimensionell och vektorgrafikfunktionalitet.
System.Drawing.Imaging DenImaging namnutrymme ger avancerad GDI+-bildfunktionalitet. Grundläggande grafikfunktionalitet tillhandahålls avDrawing namnutrymme.
System.Drawing.Printing DenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.
System.Drawing.Text DenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.