Aspose.Drawing för .NET

Namnutrymmen

NamnutrymmeBeskrivning
Aspose.DrawingAspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.
System.DrawingDenDrawingnamnutrymme ger tillgång till GDI+ grundläggande grafikfunktioner. Mer avancerad funktionalitet finns iDrawing2D ,Imaging , ochText namnutrymmen.
System.Drawing.Drawing2DDenDrawing2D namnutrymme ger avancerad tvådimensionell och vektorgrafikfunktionalitet.
System.Drawing.ImagingDenImaging namnutrymme ger avancerad GDI+-bildfunktionalitet. Grundläggande grafikfunktionalitet tillhandahålls avDrawing namnutrymme.
System.Drawing.PrintingDenPrinting namnutrymme tillhandahåller utskriftsrelaterade tjänster för Windows Forms-applikationer.
System.Drawing.TextDenText namnutrymme ger avancerad GDI+ typografifunktionalitet.