Aspose.Drawing

Aspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.

Klasser

KlassBeskrivning
LicenseTillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
MeteredTillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.
NamespaceDocAspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.