Aspose.Drawing

Aspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.

Klasser

Klass Beskrivning
License Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.
Metered Tillhandahåller metoder för att ställa in mätnyckel.
NamespaceDoc Aspose.Drawing är ett grafik-API som ger möjlighet till 2D-ritningar identiska med GDI+ i dina .NET-applikationer.