License

License class

Tillhandahåller metoder för att licensiera komponenten.

public class License

Konstruktörer

namnBeskrivning
License()Initierar en ny instans av den här klassen.

Metoder

namnBeskrivning
SetLicense(Stream)Licensierar komponenten.
SetLicense(string)Licensierar komponenten.

Exempel

I det här exemplet kommer ett försök att göras att hitta en licensfil med namnet MyLicense.lic i mappen som innehåller komponenten, i mappen som innehåller den anropande sammansättningen, i mappen för postsammansättningen och sedan i de inbäddade resurserna för den anropande sammansättningen.

[C#]

License license = new License();
license.SetLicense("MyLicense.lic");

Se även