CompositingMode

CompositingMode enumeration

Anger hur källfärgerna kombineras med bakgrundsfärgerna.

public enum CompositingMode

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
SourceOver0Anger att när en färg återges blandas den med bakgrundsfärgen. Blandningen bestäms av alfakomponenten i färgen som återges.
SourceCopy1Anger att när en färg renderas skrivs bakgrundsfärgen över.

Se även