GraphicsContainer

GraphicsContainer class

Representerar interna data för en grafikbehållare. Denna klass används när du sparar tillståndet för enGraphics objekt med hjälp avBeginContainer ochEndContainer methods. Den här klassen kan inte ärvas.

public sealed class GraphicsContainer

Se även