BitmapData

BitmapData class

Anger attributen för en bitmappsbild. DeBitmapData klass används av the LockBits ochUnlockBits metoder förBitmap klass. Inte ärftligt.

public sealed class BitmapData

Konstruktörer

namn Beskrivning
BitmapData() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
Height { get; set; } Hämtar eller ställer in pixelhöjden förBitmap object. Kallas även ibland för antalet skanningslinjer.
PixelFormat { get; set; } Hämtar eller ställer in formatet för pixelinformationen iBitmap objekt som returnerade this BitmapData objekt.
Scan0 { get; set; } Hämtar eller ställer in adressen för den första pixeldatan i bitmappen. Detta kan också ses som den första skanningsraden i bitmappen.
Stride { get; set; } Hämtar eller ställer in stegbredden (även kallad skanningsbredd) förBitmap objekt.
Width { get; set; } Hämtar eller ställer in pixelbredden förBitmap object. Detta kan också ses som antalet pixlar i en skanningslinje.

Se även