ColorAdjustType

ColorAdjustType enumeration

Anger vilka GDI+-objekt som använder färgjusteringsinformation.

public enum ColorAdjustType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Färgjusteringsinformation som används av alla GDI+-objekt som inte har sin egen färgjusteringsinformation.
Bitmap 1 Färgjusteringsinformation förBitmap objekt.
Brush 2 Färgjusteringsinformation förBrush objekt.
Pen 3 Färgjusteringsinformation förPen objekt.
Text 4 Färgjusteringsinformation för text.
Count 5 Antalet angivna typer.
Any 6 Antalet angivna typer.

Se även