ColorChannelFlag

ColorChannelFlag enumeration

Anger individuella kanaler i CMYK (cyan, magenta, gul, svart) färgrymden. Denna uppräkning används avSetOutputChannel metoder.

public enum ColorChannelFlag

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ColorChannelC 0 Den cyanfärgade kanalen.
ColorChannelM 1 Den magentafärgade färgkanalen.
ColorChannelY 2 Den gula färgkanalen.
ColorChannelK 3 Den svarta färgkanalen.
ColorChannelLast 4 Den senast valda kanalen ska användas.

Se även