ColorMap

ColorMap class

Definierar en karta för att konvertera färger. Flera metoder förImageAttributes class adjust bildfärger genom att använda en färgombildningstabell, som är en uppsättning avColorMap strukturer. Inte ärftlig.

public sealed class ColorMap

Konstruktörer

namn Beskrivning
ColorMap() Initierar en ny instans avColorMap klass.

Egenskaper

namn Beskrivning
NewColor { get; set; } Hämtar eller ställer in den nyaColor struktur att konvertera till.
OldColor { get; set; } Hämtar eller ställer in den befintligaColor struktur som ska konverteras.

Se även