ColorMatrix

ColorMatrix class

Definierar en 5 x 5 matris som innehåller koordinaterna för RGBA-utrymmet. Flera metoder förImageAttributes klass justera bildfärger med hjälp av en färgmatris. Denna klass kan inte ärvas.

public sealed class ColorMatrix

Konstruktörer

namn Beskrivning
ColorMatrix() Initierar en ny instans avColorMatrix class.
ColorMatrix(float[][]) Initierar en ny instans avColorMatrix klass med hjälp av elementen i matrisen specificerad newColorMatrix .

Egenskaper

namn Beskrivning
Item { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den angivna raden och kolumnen iColorMatrix .
Matrix00 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på raden 0 (noll) och kolumnen 0 i dennaColorMatrix .
Matrix01 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på raden 0 (noll) och den första kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix02 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på raden 0 (noll) och andra kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix03 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på raden 0 (noll) och tredje kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix04 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på raden 0 (noll) och fjärde kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix10 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet vid den första raden och 0 (noll) kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix11 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet vid den första raden och första kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix12 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den första raden och den andra kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix13 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den första raden och tredje kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix14 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den första raden och fjärde kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix20 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den andra raden och 0 (noll) kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix21 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den andra raden och första kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix22 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den andra raden och andra kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix23 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den andra raden och tredje kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix24 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den andra raden och fjärde kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix30 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den tredje raden och 0 (noll) kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix31 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den tredje raden och första kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix32 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den tredje raden och andra kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix33 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den tredje raden och tredje kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix34 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den tredje raden och fjärde kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix40 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den fjärde raden och 0 (noll) kolumnen i dennaColorMatrix .
Matrix41 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den fjärde raden och första kolumnen i dennaT:.ColorMatrix .
Matrix42 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den fjärde raden och andra kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix43 { get; set; } Hämtar eller sätter elementet på den fjärde raden och tredje kolumnen i dettaColorMatrix .
Matrix44 { get; set; } Hämtar eller ställer in elementet på den fjärde raden och fjärde kolumnen i dettaColorMatrix .

Se även