ColorMatrixFlag

ColorMatrixFlag enumeration

Anger vilka typer av bilder och färger som kommer att påverkas av inställningarna för färg och gråskalejustering för enImageAttributes .

public enum ColorMatrixFlag

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Default 0 Alla färgvärden, inklusive grå nyanser, justeras med samma färgjusteringsmatris.
SkipGrays 1 Alla färger justeras, men grå nyanser justeras inte. En grå nyans är vilken färg som helst som har samma värde för sina röda, gröna och blå komponenter.
AltGrays 2 Endast grå nyanser justeras.

Se även