ColorPalette

ColorPalette class

Definierar en uppsättning färger som utgör en färgpalett. Färgerna är 32-bitars ARGB-färger. Inte ärftlig.

public sealed class ColorPalette

Egenskaper

namn Beskrivning
Entries { get; } Får en array avColor strukturer.
Flags { get; } Får ett värde som anger hur färginformationen i färgmatrisen ska tolkas.

Se även