EmfType

EmfType enumeration

Anger typen av poster som placeras i en Enhanced Metafile (EMF)-fil. Denna uppräkning används av flera konstruktörer iMetafile class.

public enum EmfType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
EmfOnly 3 Anger att alla poster i metafilen är EMF-poster, som kan visas av GDI eller GDI+.
EmfPlusOnly 4 Anger att alla poster i metafilen är EMF+-poster, som kan visas av GDI+ men inte av GDI.
EmfPlusDual 5 Anger att alla EMF+-poster i metafilen är associerade med en alternativ EMF-post. Metafiler av typenEmfPlusDual kan visas med GDI eller med GDI+.

Se även