EncoderParameters

EncoderParameters class

Kapslar in en array avEncoderParameter objekt.

public sealed class EncoderParameters : IDisposable

Konstruktörer

namn Beskrivning
EncoderParameters() Initierar en ny instans avEncoderParameters klass som kan innehålla oneEncoderParameter objekt.
EncoderParameters(int) Initierar en ny instans avEncoderParameters klass som kan innehålla det angivna antalet avEncoderParameter objekt.

Egenskaper

namn Beskrivning
Param { get; set; } Hämtar eller ställer in en array avEncoderParameter objekt.

Metoder

namn Beskrivning
Dispose() Frigör alla resurser som används av dettaEncoderParameters objekt.

Se även