EncoderValue

EncoderValue enumeration

Används för att specificera parametervärdet som skickas till en JPEG- eller TIFF-bildkodare när användsEncoderParameters) ellerEncoderParameters) metoder.

public enum EncoderValue

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ColorTypeCMYK 0 Används inte i GDI+ version 1.0.
ColorTypeYCCK 1 Används inte i GDI+ version 1.0.
CompressionLZW 2 Anger LZW-komprimeringsschemat. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör kategorin Compression.
CompressionCCITT3 3 Anger CCITT3-komprimeringsschemat. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.
CompressionCCITT4 4 Anger CCITT4-komprimeringsschemat. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.
CompressionRle 5 Anger RLE-komprimeringsschemat. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.
CompressionNone 6 Anger ingen komprimering. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör komprimeringskategorin.
ScanMethodInterlaced 7 Används inte i GDI+ version 1.0.
ScanMethodNonInterlaced 8 Används inte i GDI+ version 1.0.
VersionGif87 9 Används inte i GDI+ version 1.0.
VersionGif89 10 Används inte i GDI+ version 1.0.
RenderProgressive 11 Används inte i GDI+ version 1.0.
RenderNonProgressive 12 Används inte i GDI+ version 1.0.
TransformRotate90 13 Anger att bilden ska roteras medurs 90 grader runt mitten. Kan skickas till JPEG-kodaren som en parameter som tillhör transformationskategorin.
TransformRotate180 14 Anger att bilden ska roteras 180 grader runt mitten. Kan skickas till JPEG-kodaren som en parameter som tillhör transformationskategorin.
TransformRotate270 15 Anger att bilden ska roteras medurs 270 grader runt mitten. Kan skickas till JPEG-kodaren som en parameter som tillhör transformationskategorin.
TransformFlipHorizontal 16 Anger att bilden ska vändas horisontellt (cirka den vertikala axeln). Kan skickas till JPEG-kodaren som en parameter som tillhör transformationskategorin.
TransformFlipVertical 17 Anger att bilden ska vändas vertikalt (cirka den horisontella axeln). Kan skickas till JPEG-kodaren som en parameter som tillhör transformationskategorin.
MultiFrame 18 Anger att bilden har mer än en ram (sida). Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör kategorin spara flagga.
LastFrame 19 Anger den sista bildrutan i en bild med flera bildrutor. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör kategorin spara flagga.
Flush 20 Anger att en fil eller ström med flera bildrutor ska stängas. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör kategorin spara flagga.
FrameDimensionTime 21 Används inte i GDI+ version 1.0.
FrameDimensionResolution 22 Används inte i GDI+ version 1.0.
FrameDimensionPage 23 Anger att en ram ska läggas till siddimensionen för en bild. Kan skickas till TIFF-kodaren som en parameter som tillhör kategorin spara flagga.

Se även