Clsid

ImageCodecInfo.Clsid property

Hämtar eller sätter enGuid struktur som innehåller en GUID som identifierar en specifik codec.

public Guid Clsid { get; set; }

Se även