CodecName

ImageCodecInfo.CodecName property

Hämtar eller ställer in en sträng som innehåller namnet på codec.

public string CodecName { get; set; }

Se även