FilenameExtension

ImageCodecInfo.FilenameExtension property

Hämtar eller ställer in en sträng som innehåller filnamnstillägget som används i codec. Tilläggen separeras med semikolon.

public string FilenameExtension { get; set; }

Se även