FormatDescription

ImageCodecInfo.FormatDescription property

Hämtar eller ställer in en sträng som beskriver codecens filformat.

public string FormatDescription { get; set; }

Se även