FormatID

ImageCodecInfo.FormatID property

Hämtar eller sätter enGuid struktur som innehåller en GUID som identifierar codecens format.

public Guid FormatID { get; set; }

Se även