GetImageDecoders

ImageCodecInfo.GetImageDecoders method

Returnerar en matris medImageCodecInfo objekt som innehåller information om bildavkodarna inbyggda i GDI+.

public static ImageCodecInfo[] GetImageDecoders()

Returvärde

En uppställning avImageCodecInfo objekt. VarjeImageCodecInfo objektet i arrayen innehåller information om en av de inbyggda bildavkodarna.

Se även