GetImageEncoders

ImageCodecInfo.GetImageEncoders method

Returnerar en matris medImageCodecInfoobjekt som innehåller information om bildkodarna inbyggda i GDI+.

public static ImageCodecInfo[] GetImageEncoders()

Returvärde

En uppställning avImageCodecInfo objekt. VarjeImageCodecInfo objektet i arrayen innehåller information om en av de inbyggda bildkodarna.

Se även