SignatureMasks

ImageCodecInfo.SignatureMasks property

Hämtar eller ställer in en tvådimensionell array av byte som kan användas som ett filter.

public byte[][] SignatureMasks { get; set; }

Se även