Version

ImageCodecInfo.Version property

Hämtar eller ställer in versionsnumret för codec.

public int Version { get; set; }

Se även