ImageFlags

ImageFlags enumeration

Anger attributen för pixeldata som finns i enImage objekt. Egenskapen Flags returnerar en medlem av denna uppräkning. Denna uppräkning har ett FlagsAttribute-attribut som tillåter en bitvis kombination av dess medlemsvärden.

[Flags]
public enum ImageFlags

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Det finns ingen formatinformation
Scalable 1 Pixeldata är skalbar.
HasAlpha 2 Pixeldatan innehåller alfainformation.
HasTranslucent 4 Anger att pixeldata har andra alfavärden än 0 (transparent) och 255 (opak)
PartiallyScalable 8 Pixeldata är delvis skalbar, men det finns vissa begränsningar.
ColorSpaceRgb 10 Pixeldata använder en RGB-färgrymd.
ColorSpaceCmyk 20 Pixeldata använder en CMYK-färgrymd.
ColorSpaceGray 40 Pixeldata är gråskala.
ColorSpaceYcbcr 80 Anger att bilden lagras med en YCBCR-färgrymd.
ColorSpaceYcck 100 Anger att bilden lagras med en YCCK-färgrymd.
HasRealDpi 1000 Anger att information om punkter per tum lagras i bilden.
HasRealPixelSize 2000 Anger att pixelstorleken lagras i bilden.
ReadOnly 10000 Pixeldata är skrivskyddad.
Caching 20000 Pixeldata kan cachelagras för snabbare åtkomst.

Se även