ImageFlags

ImageFlags enumeration

Anger attributen för pixeldata som finns i enImage objekt. Egenskapen Flags returnerar en medlem av denna uppräkning. Denna uppräkning har ett FlagsAttribute-attribut som tillåter en bitvis kombination av dess medlemsvärden.

[Flags]
public enum ImageFlags

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
None0Det finns ingen formatinformation
Scalable1Pixeldata är skalbar.
HasAlpha2Pixeldatan innehåller alfainformation.
HasTranslucent4Anger att pixeldata har andra alfavärden än 0 (transparent) och 255 (opak)
PartiallyScalable8Pixeldata är delvis skalbar, men det finns vissa begränsningar.
ColorSpaceRgb10Pixeldata använder en RGB-färgrymd.
ColorSpaceCmyk20Pixeldata använder en CMYK-färgrymd.
ColorSpaceGray40Pixeldata är gråskala.
ColorSpaceYcbcr80Anger att bilden lagras med en YCBCR-färgrymd.
ColorSpaceYcck100Anger att bilden lagras med en YCCK-färgrymd.
HasRealDpi1000Anger att information om punkter per tum lagras i bilden.
HasRealPixelSize2000Anger att pixelstorleken lagras i bilden.
ReadOnly10000Pixeldata är skrivskyddad.
Caching20000Pixeldata kan cachelagras för snabbare åtkomst.

Se även