ImageLockMode

ImageLockMode enumeration

Anger flaggor som skickas till flaggparametern förLockBits metod. DenLockBits metoden låser en del av en image så att du kan läsa eller skriva pixeldata.

public enum ImageLockMode

Värderingar

namn Värde Beskrivning
ReadOnly 1 Anger att en del av bilden är låst för läsning.
WriteOnly 2 Anger att en del av bilden är låst för skrivning.
ReadWrite 3 Anger att en del av bilden är låst för läsning eller skrivning.
UserInputBuffer 4 Anger att bufferten som används för att läsa eller skriva pixeldata tilldelas av användaren. Om denna flagga är inställd,flags parametern förLockBits -metoden fungerar som en indataparameter (och möjligen som en utdataparameter). Om denna flagga rensas,flags parametern fungerar endast som en utdataparameter.

Se även