MetafileFrameUnit

MetafileFrameUnit enumeration

Anger måttenheten för rektangeln som används för att dimensionera och placera en metafil. Detta specificeras under skapandet avMetafile objekt.

public enum MetafileFrameUnit

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Pixel 2 Måttenheten är 1 pixel.
Point 3 Måttenheten är 1 skrivarpunkt.
Inch 4 Måttenheten är 1 tum.
Document 5 Måttenheten är 1/300 av en tum.
Millimeter 6 Måttenheten är 1 millimeter.
GdiCompatible 7 Måttenheten är 0,01 millimeter. Tillhandahålls för kompatibilitet med GDI.

Se även