MetafileType

MetafileType enumeration

Anger typer av metafiler.

public enum MetafileType

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Invalid 0 Anger ett metafilformat som inte känns igen i GDI+.
Wmf 1 Anger en WMF-fil (Windows Metafile). En sådan fil innehåller endast GDI-poster.
WmfPlaceable 2 Anger en WMF-fil (Windows Metafile) som har en platsbar metafil-rubrik framför sig.
Emf 3 Anger en Enhanced Metafile-fil (EMF). En sådan fil innehåller endast GDI-poster.
EmfPlusOnly 4 Anger en EMF+-fil. En sådan fil innehåller endast GDI+-poster och måste visas med hjälp av GDI+. Att visa posterna med GDI kan orsaka oförutsägbara resultat.
EmfPlusDual 5 Anger en EMF+ Dual-fil. En sådan fil innehåller GDI+-poster tillsammans med alternativa GDI-poster och kan visas med antingen GDI eller GDI+. Att visa posterna med GDI kan orsaka viss kvalitetsförsämring.

Se även