MetaHeader

MetaHeader class

Innehåller information om en metafil i Windows-format (WMF).

public sealed class MetaHeader

Konstruktörer

namn Beskrivning
MetaHeader() Initierar en ny instans avMetaHeader klass

Egenskaper

namn Beskrivning
HeaderSize { get; set; } Hämtar eller ställer in storleken, i byte, på rubrikfilen.
MaxRecord { get; set; } Hämtar eller ställer in storleken, i byte, för den största posten i den associeradeMetafile objekt.
NoObjects { get; set; } Hämtar eller ställer in det maximala antalet objekt som finns iMetafile objekt samtidigt.
NoParameters { get; set; } Hämtar eller ställer in det maximala antalet parametrar iMetafile objekt. Inte använd. Returnerar alltid 0.
Size { get; set; } Hämtar eller ställer in storleken, i byte, för den associeradeMetafile objekt.
Type { get; set; } Hämtar eller ställer in typen av associeradMetafile objekt.
Version { get; set; } Hämtar eller ställer in versionsnumret för rubrikformatet.

Se även