PixelFormat

PixelFormat enumeration

Anger formatet för färgdata för varje pixel i bilden.

public enum PixelFormat

Värderingar

namnVärdeBeskrivning
Indexed65536Pixeldatan innehåller färgindexerade värden, vilket innebär att värdena är ett index för färger i systemets färgtabell , i motsats till individuella färgvärden.
Gdi131072Pixeldatan innehåller GDI-färger.
Alpha262144Pixeldatan innehåller alfavärden som inte är förmultiplicerade.
PAlpha524288Pixelformatet innehåller förmultiplicerade alfavärden.
Extended1048576Reserverat värde.
Canonical2097152Standardpixelformatet på 32 bitar per pixel. Formatet anger 24-bitars färgdjup och en 8-bitars alfakanal.
Undefined0Pixelformatet är odefinierat.
DontCare0Inget pixelformat har angetts.
Format1bppIndexed196865Anger att pixelformatet är 1 bit per pixel och att det använder indexerad färg. Färgtabellen har därför två färger.
Format4bppIndexed197634Anger att formatet är 4 bitar per pixel, indexerat.
Format8bppIndexed198659Anger att formatet är 8 bitar per pixel, indexerat. Färgtabellen har därför 256 färger.
Format16bppGrayScale1052676Pixelformatet är 16 bitar per pixel. Färginformationen anger 65536 nyanser av grått.
Format16bppRgb555135173Anger att formatet är 16 bitar per pixel; 5 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna. Den återstående biten används inte.
Format16bppRgb565135174Anger att formatet är 16 bitar per pixel; 5 bitar används för den röda komponenten, 6 bitar används för den gröna komponenten och 5 bitar används för den blå komponenten.
Format16bppArgb1555397319Pixelformatet är 16 bitar per pixel. Färginformationen specificerar 32 768 färgnyanser, varav 5 bitar är röda, 5 bitar är gröna, 5 bitar är blå och 1 bitar är alpha.
Format24bppRgb137224Anger att formatet är 24 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna.
Format32bppRgb139273Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna. De återstående 8 bitarna används inte.
Format32bppArgb2498570Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå.
Format32bppPArgb925707Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå. De röda, gröna och blå komponenterna förmultipliceras, enligt alfakomponenten.
Format48bppRgb1060876Anger att formatet är 48 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna.
Format64bppArgb3424269Anger att formatet är 64 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå.
Format64bppPArgb1851406Anger att formatet är 64 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå. De röda, gröna och blå komponenterna är premultiplied enligt alfakomponenten.
Max15Det maximala värdet för denna uppräkning.

Se även