PixelFormat

PixelFormat enumeration

Anger formatet för färgdata för varje pixel i bilden.

public enum PixelFormat

Värderingar

namn Värde Beskrivning
Indexed 65536 Pixeldatan innehåller färgindexerade värden, vilket innebär att värdena är ett index för färger i systemets färgtabell , i motsats till individuella färgvärden.
Gdi 131072 Pixeldatan innehåller GDI-färger.
Alpha 262144 Pixeldatan innehåller alfavärden som inte är förmultiplicerade.
PAlpha 524288 Pixelformatet innehåller förmultiplicerade alfavärden.
Extended 1048576 Reserverat värde.
Canonical 2097152 Standardpixelformatet på 32 bitar per pixel. Formatet anger 24-bitars färgdjup och en 8-bitars alfakanal.
Undefined 0 Pixelformatet är odefinierat.
DontCare 0 Inget pixelformat har angetts.
Format1bppIndexed 196865 Anger att pixelformatet är 1 bit per pixel och att det använder indexerad färg. Färgtabellen har därför två färger.
Format4bppIndexed 197634 Anger att formatet är 4 bitar per pixel, indexerat.
Format8bppIndexed 198659 Anger att formatet är 8 bitar per pixel, indexerat. Färgtabellen har därför 256 färger.
Format16bppGrayScale 1052676 Pixelformatet är 16 bitar per pixel. Färginformationen anger 65536 nyanser av grått.
Format16bppRgb555 135173 Anger att formatet är 16 bitar per pixel; 5 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna. Den återstående biten används inte.
Format16bppRgb565 135174 Anger att formatet är 16 bitar per pixel; 5 bitar används för den röda komponenten, 6 bitar används för den gröna komponenten och 5 bitar används för den blå komponenten.
Format16bppArgb1555 397319 Pixelformatet är 16 bitar per pixel. Färginformationen specificerar 32 768 färgnyanser, varav 5 bitar är röda, 5 bitar är gröna, 5 bitar är blå och 1 bitar är alpha.
Format24bppRgb 137224 Anger att formatet är 24 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna.
Format32bppRgb 139273 Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna. De återstående 8 bitarna används inte.
Format32bppArgb 2498570 Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå.
Format32bppPArgb 925707 Anger att formatet är 32 bitar per pixel; 8 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå. De röda, gröna och blå komponenterna förmultipliceras, enligt alfakomponenten.
Format48bppRgb 1060876 Anger att formatet är 48 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för de röda, gröna och blå komponenterna.
Format64bppArgb 3424269 Anger att formatet är 64 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå.
Format64bppPArgb 1851406 Anger att formatet är 64 bitar per pixel; 16 bitar vardera används för komponenterna alfa, röd, grön och blå. De röda, gröna och blå komponenterna är premultiplied enligt alfakomponenten.
Max 15 Det maximala värdet för denna uppräkning.

Se även