PlayRecordCallback

PlayRecordCallback delegate

Denna delegat används inte. För ett exempel på att räkna upp posterna för en metafil, seEnumerateMetafile .

public delegate void PlayRecordCallback(EmfPlusRecordType recordType, int flags, int dataSize, 
    IntPtr recordData);
Parameter Typ Beskrivning
recordType EmfPlusRecordType Argumentet används inte.
flags Int32 Argumentet används inte.
dataSize Int32 Argumentet används inte.
recordData IntPtr Argumentet används inte.

Se även