PropertyItem

PropertyItem class

Kapslar in en metadataegenskap som ska inkluderas i en bildfil. Inte ärftligt.

public sealed class PropertyItem

Egenskaper

namnBeskrivning
Id { get; set; }Hämtar eller ställer in egenskapens ID.
Len { get; set; }Hämtar eller ställer in längden (i byte) påValue fast egendom.
Type { get; set; }Hämtar eller ställer in ett heltal som definierar typen av data som finns iValue egenskap.
Value { get; set; }Hämtar eller ställer in värdet på egenskapsobjektet.

Se även