WmfPlaceableFileHeader

WmfPlaceableFileHeader class

Definierar en platsbar metafil. Inte ärftlig.

public sealed class WmfPlaceableFileHeader

Konstruktörer

namn Beskrivning
WmfPlaceableFileHeader() Default_Constructor

Egenskaper

namn Beskrivning
BboxBottom { get; set; } Hämtar eller ställer in y-koordinaten för det nedre högra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.
BboxLeft { get; set; } Hämtar eller ställer in x-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.
BboxRight { get; set; } Hämtar eller ställer in x-koordinaten för det nedre högra hörnet av den gränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.
BboxTop { get; set; } Hämtar eller ställer in y-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den gränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.
Checksum { get; set; } Hämtar eller ställer in kontrollsummavärdet för de föregående tio ORD i rubriken.
Hmf { get; set; } Hämtar eller ställer in handtaget för metafilen i minnet.
Inch { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet twips per tum.
Key { get; set; } Hämtar eller ställer in ett värde som indikerar närvaron av en placeringsbar metafilhuvud.
Reserved { get; set; } Reserverad. Använd inte.

Se även