BboxBottom

WmfPlaceableFileHeader.BboxBottom property

Hämtar eller ställer in y-koordinaten för det nedre högra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

public short BboxBottom { get; set; }

Returvärde

Y-koordinaten för det nedre högra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten .

Se även