BboxLeft

WmfPlaceableFileHeader.BboxLeft property

Hämtar eller ställer in x-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

public short BboxLeft { get; set; }

Returvärde

X-koordinaten för det övre vänstra hörnet av den avgränsande rektangeln för metafilbilden på utenheten.

Se även